Nhập văn bản cần đọc (tối đa 32.000 ký tự):
Nhanh     Tin tức    Truyện     Kinh     Thơ    
 

IE


Firefox


Opera


Safari


Chrome


iOS


Android


WP7Đây là phần mềm đọc văn bản tiếng Việt trực tuyến (Vietnamese text to speech online) cho phép bạn thực hiện việc chuyển đổi văn bản thành tiếng nói (tổng hợp tiếng nói) với thời gian chờ (độ trễ) cực thấp (on the fly) và khả năng xử lý với số lượng lớn request đồng thời. Bộ đọc/phát âm tiếng Việt (text reader) này cũng cho phép bạn tổng hợp giọng nói (speech synthesis) với nhiều loại văn bản có phong cách ngữ điệu khác nhau. Tiếng nói tổng hợp được kết xuất dưới dạng file mp3 cho phép chạy với hầu hết các trình duyệt trên các thiết bị di động (iPhone, iPad, Android/iOS/... devices, laptop) và máy để bàn.

Vui lòng liên hệ tác giả nghuuminh@yahoo.com để biết thêm thông tin.